Skip to Content

NÁŠ TÝM

V běžném životě každého z nás nastávají situace, kdy je lepší obrátit se na odborníka. Věříme, že vašimi odborníky budme my - rádi se budeme věnovat vaší rodinné situaci, řešení dědictví či trestní obhajobě, a to s využitím veškerých svých zkušeností a znalostí a s razancí potřebnou ke zdárnému vyřešení Vašeho problému.

Specializujeme se na trestní právo a právo rodinné, včetně řešení problému domácího násilí, stalkingu a zastupování obětí trestné činnosti.

Právní služby poskytujeme v češtině, angličtině a španělštině.


JUDr. Lucie Hrdá

JUDr. Lucie Hrdá, advokát

office@akhrda.cz, tel. +420 777 273 601

Vzhledem ke své praxi má zkušenosti s poskytováním právních služeb zejména ve sporných řízeních a zastupováním klientů před soudy a orgány státu. Řídí se zásadou, že každý klient a každý jeho problém je důležitý, a proto je třeba mu zajistit právní služby s plným nasazením. Hovoří anglicky a španělsky.

Specializuje se na trestní právo, domácí násilí, stalking a rodinné právo. V trestním řízení zastupuje klienty v rámci obhajoby i jako zmocněnec poškozených. Má bohaté zkušenosti s obhajobou ve věci hospodářských trestných činů, dopravních nehod i násilné kriminality. V právu rodinném zastupuje rodiče ve věci nezletilých dětí i manžele při vypořádání SJM a rozvodech.

Je členem Unie obhájců ČR.

Lucie Hrdá absolvovala v letech 1999 - 2004 Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni. V roce 2009 složila státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě ZČU, obor trestní právo, obhájila rigorózní práci na téma „Domácí násilí - jeho trestněprávní a trestněpolitické souvislosti“ a získala titul JUDr.

Praxe:

 • od ledna 2018 - AK Hrdá s.r.o., zakladatel a společník
 • od prosince 2009 - Advokátní kancelář JUDr. Lucie Hrdé
 • od května 2012 do července 2014 - externí spolupráce s Advokátní kanceláří Bělina & Partners, s.r.o. jako odborník na trestní právo
 • od dubna 2011 do května 2012 - spolupráce s Advokátní kanceláří Kříž a Bělina, s.r.o., jako advokát - odborník na trestní a rodinné právo
 • od ledna 2008 do prosince 2009 - advokát se specializací na trestní a rodinné právo, Advokátní kancelář Felix a spol., s.r.o.
 • od června 2004 do prosince 2007 - advokátní koncipient, Advokátní kancelář Felix a spol., s.r.o.
 • 2004 - 2016 - dobrovolná odborná právní poradkyně poradny Bílého kruhu bezpečí

Publikační a přednášková činnost:

 • školení pro soudce a státní zástupce na půdě Justiční akademie ČR na téma Domácí násilí a oběti trestné činnosti z pohledu advokáta
 • školení pro advokáty a koncipienty na půdě České advokátní komory na téma Domácí násilí a zastupování obětí trestné činnosti
 • osvětové články pro laickou veřejnost o domácím násilí a dopadech trestné činnosti na oběti na různých internetových serverech
 • internetová právní poradna k dotazům čtenářů tématicky zaměřeného serveru www.rodina.cz
 • odpovědi na otázky diváků v online chatu TV Nova k tématu výživného
 • právní články v tématickém časopise Děti a my
 • spolupráce na knize Martiny Venglářové a Petra Eisnera Sexualita osob s postižením a znevýhodněním
 • spolupráce na článcích o dopadech nového občanského zákoníku s časopisem Domov
 • funkce "ombudsmana deníku Blesk" pro domácí násilí a rodinné právo


Mgr. Denisa Cízlová

Mgr. Denisa Cízlová, advokát

denisa.cizlova@akhrda.cz, tel. +420 777 228 557

 • od 1/2018 - AK Hrdá s.r.o., advokát
 • od 8/2015 - AK JUDr. Lucie Hrdé, advokátní koncipient
 • od 2/2015 - AK JUDr. Markéta Sládková, advokátní koncipient
 • od 3/2014 - AK JUDr. Nedbalová/ Tučková/Partneři, advokátní koncipient

Mgr. Cízlová se v rámci agendy naší advokátní kanceláře specializuje zejména na rodinné a trestní právo. Hovoří anglicky.


Kateřina Mrkvová

Mgr. Kateřina Mrkvová, advokátní koncipient

katerina.mrkvova@akhrda.cz, tel. +420 724 604 789

 • od 1/2018 - AK Hrdá s.r.o., advokátní koncipient
 • od 9/2016 - AK JUDr. Lucie Hrdé, advokátní koncipient
 • od 3/2015 - AK JUDr. Lucie Hrdé, asistent advokáta

Kateřina Mrkvová se v rámci naší advokátní kanceláře specializuje zejména na rodinné a zdravotní právo a náhrady škody. Hovoří španělsky a anglicky.
Lucie Kučerová, právní asistent, student PF UK

lucie.kucerova@akhrda.cz
Lucie Kučerová se specializuje zejména na rodinné a trestní právo. Hovoří anglicky.


Zuzana Hrdinková, právní asistent, student PF UK

zuzana.hrdinkova@akhrda.cz
Zuzana Hrdinková se specializuje zejména na rodinné a trestní právo. Hovoří anglicky.


Anna Klinderová, asistent

office@hrda.czpage | by Dr. Radut