Skip to Content

Domácí násilí

Díky dlouhodobému zájmu o tuto problematiku vám můžeme nabídnout právní poradenství v oblasti pomoci osobám postiženým domácím násilím, a to z komplexního pohledu práva trestního, rodinného, občanského i přestupkového. Jako jeden z mála advokátů v České republice JUDr. Hrdá problematice domácího násilí zasvětila jak svou diplomovou, tak i rigorózní práci a o domácím násilí soustavně publikuje a přednáší (včetně České advokátní komory a Justiční akademie ČR).

Problematika domácího násilí tvoří velkou část agendy naší advokátní kanceláře.

K této problematice přistupujme samozřejmě s citlivostí a porozuměním pro obtíže, které s sebou nese násilí v intimním vztahu.

Můžeme vás zastupovat před státními orgány a pomoci vám rozhodnout se, jak dále postupovat v těžké životní situaci, jak ochránit vás i vaše děti.

Stejně tak ale dokážeme pomoci osobám nespravedlivě obviněným z páchání domácího násilí.

Problematika domácího násilí je složitá a komplikovaná a bez dlouhodobé praxe jí rozumí jen málokdo. Neváhejte se proto obrátit na nás - specialisty.

Oběti domácího násilí zastupujeme v trestním řízení zdarma! Oběť neplatí nic - zajistíme úhradu právních služeb státem ve smyslu zákona o obětech trestné činnosti.



page | by Dr. Radut