Skip to Content

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku a Ústavní soud

Díky četným zkušenostem se zastupováním před Ústavním soudem ČR a Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku Vám můžeme nabídnout komplexní právní zastupování před těmito institucemi.

To zahrnuje např. posouzení důvodnosti předložení kauzy soudům, sepsání ústavní stížnosti i stížnosti k Evropskému soudu, týkající se porušení lidských práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, Ústavou ČR a také Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, a další zastupování před oběma soudy, včetně navazujících písemných podání (např. žádosti o příspěvek na zastupování před Evropským soudem, vyjádření ke stanovisku vlády atp.).page | by Dr. Radut