Skip to Content

Oběti trestných činů

Oběti závažných trestných činů zastupujeme zdarma! Oběť neplatí nic - zajistíme úhradu právních služeb státem ve smyslu zákona o obětech trestné činnosti.

Naše advokátní kancelář má dlouholeté a intenzivní zkušenosti se zastupováním poškozených a obětí trestných činů.

V souladu se zákonem č. 5/2013 Sb., o obětech trestných činů, dokážeme obětem zajistit maximální ochranu jejich práv, přiznání statutu tzn. zranitelné oběti, požádat o zmocněnce hrazeného státem, pomáháme obětem předcházet sekundární viktimizaci (druhotné újmě způsobené probíhajícím trestním řízením). Po pachatelích vymáháme náhradu škody.

Mezi naše specializace patří i právní pomoc v rámci podání žádosti o peněžitou pomoc obětem trestné činnosti směřované Ministerstvu spravedlnosti ČR.

O zastupování obětí trestných činů JUDr. Hrdá přednáší v České advokátní komoře v rámci vzdělávání advokátů a koncipientů i na Justiční akademii ČR vzdělávající soudce a státní zástupce.

Neváhejte se na nás obrátit, neboť role poškozeného a oběti v trestním řízení není rolí jednoduchou. Nicméně, s naší pomocí projdete trestním řízením v pořádku a s maximálním zachováním všech svých práv a bez zbytečné další traumatizace způsobené průběhem mnohdy necitlivě vedeného trestního řízení.page | by Dr. Radut