Skip to Content

Občanské právo

V rámci širokého spektra občanského práva vám nabízíme zastupování např. ve věcech práva nájmu, práva nemovitostí, práva dědického, ve věcech sporů o úhradu dluhů, zastupování společenství bytových jednotek apod.

Důležitou oblastí je taktéž vypořádání vzájemných majetkových vztahů mezi bývalými manžely, společníky v obchodních společnostech, spoluvlastníky nemovitostí atd.

Domníváme se, že velkou část sporů lze vyřešit jednáním a dohodou mezi stranami sporu. Takto vás můžeme zastupovat při jednání s protistranou, uzavření dohody o narovnání, dohody o uznání dluhu apod. Pokud však tyto snahy nepovedou k cíli, jsme připraveni zastupovat vás před soudem s veškerou péčí, kterou váš spor vyžaduje.

Samozřejmostí je taktéž právní zastupování při vymáhání povinností již soudem uznaných (úhrady dluhu, výživné, splnění povinnosti vydat věc apod.)


story | by Dr. Radut