Domácí násilí

Díky dlouhodobému zájmu o tuto problematiku vám můžeme nabídnout právní poradenství v oblasti pomoci osobám postiženým domácím násilím, a to z komplexního pohledu práva trestního, rodinného, občanského i přestupkového. Jako jeden z mála advokátů v České republice JUDr. Hrdá problematice domácího násilí zasvětila jak svou diplomovou, tak i rigorózní práci a o domácím násilí soustavně publikuje a přednáší.

Problematika domácího násilí tvoří velkou část agendy naší advokátní kanceláře.

K této problematice přistupujme samozřejmě s citlivostí a porozuměním pro obtíže, které s sebou nese násilí v intimním vztahu.

Můžeme vás zastupovat před státními orgány a pomoci vám rozhodnout se, jak dále postupovat v těžké životní situaci, jak ochránit vás i vaše děti.

Stejně tak ale dokážeme pomoci osobám nespravedlivě obviněným z páchání domácího násilí.


Oběti domácího násilí zastupuje naše firma zdarma!
Oběti neplatí nic - zajistíme, aby všechny výdaje byly hrazeny státem.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhqwe
e-mail: office@akhrda.cz