Oběti trestných činů

Naše advokátní kancelář má dlouholeté a intenzivní zkušenosti se zastupováním poškozených a obětí trestných činů.

V souladu se zákonem č. 5/2013 Sb., o obětech trestných činů, dokážeme obětem zajistit maximální ochranu jejich práv, přiznání statutu tzn. zranitelné oběti, požádat o zmocněnce hrazeného státem, pomáháme obětem předcházet sekundární viktimizaci (druhotné újmě způsobené probíhajícím trestním řízením). Po pachatelích vymáháme náhradu škody.

Mezi naše specializace patří i právní pomoc v rámci podání žádosti o peněžitou pomoc obětem trestné činnosti směřované Ministerstvu spravedlnosti ČR.

O zastupování obětí trestných činů JUDr. Hrdá přednášela i v České advokátní komoře v rámci vzdělávání advokátů a koncipientů.


Oběti trestných činů zastupuje naše firma zdarma!
Oběti neplatí nic - zajistíme, aby všechny výdaje byly hrazeny státem.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhqwe
e-mail: office@akhrda.cz