Skip to Content

Trestní právo

V oblasti trestního práva se věnujeme nejen odborné vedení obhajoby v jakémkoliv stádiu trestního řízení a zastupování před orgány činnými v trestním řízení, ale také zastupování poško­zených, sepis kvalifikovaných trestních oznámení a právní poradenství v oblasti předcházení střetů se zákonem, a to nejen v oblasti hospodářské a majetkové kriminality, i násilné kriminality, sexuálních deliktů, zastupování v kauzách nutné obrany i v případech dopravních nehod. Významnou součástí naší praxe je i obhajoba mladistvých a nezletilých a také obhajoba osob obviněných z páchání domácího násilí.

S dlouhodobým zájmem a specializací na trestní právo vám tak můžeme nabídnout s odbornou péčí vedenou obhajobu obviněných s maximálním využitím všech institutů trestního práva s důrazem na dodržování práv klienta a stejně tak efektivní zastupování poškozených, kterým ve složité životní situaci pomohu s uplatněním nároku na náhradu škody i dalších jejich procesních práv a oprávnění.

Samozřejmostí je pak vedení trestních kauz od zahájení trestního stíhání až po mimo­řádné opravné prostředky vč. řízení před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva.

Rádi vám také nabídneme své zkušenosti s úspěšným uplatňováním tzv. odklonů v trestním řízení (tedy zvláštních způsobů řízení, které má za cíl vyhnout se odsouzení obviněného poté, co poškozenému uhradí způsobenou škodu).


V případě zastavení trestního stíhání či zproštění obžaloby samozřejmě pro své klienty vymáháme vůči státu náhradu škody a nemajetkové újmy způsobenou nezákonným trestním stíháním.

Střet s normami trestního práva je jedním z nejzávažnějších, proto se na nás neváhejte obrátit s vaším problémem kdykoliv.
page | by Dr. Radut