Sexuální obtěžování zažila polovina Češek. Přesto se o něm bojí mluvit - rozhovor pro téma Deníku N

Podle advokátky Lucie Hrdé, která zastupuje oběti sexuálního násilí, je ale hranice mezi obtěžováním a násilím velmi tenká a vždy záleží na konkrétní situaci. „Pokud vám někdo strčí ruku pod sukni mezi nohy, z pohledu trestního práva je to už pokus o znásilnění. A je jedno, jestli to myslel z legrace. Jde totiž o absolutní narušení fyzické integrity,“ říká Hrdá.

Sama má podobně jako jiné ženy také zkušenosti s obtěžováním. „Šla jsem za bílého dne po ulici, telefonovala jsem s klientem. Přiběhl ke mně cizí muž, zvedl mi sukni a mačkal mi stehno. Jako dítě jsem taky zažila, jak nějaký chlap masturboval v tramvaji,“ vzpomíná Hrdá.

Experti, kteří se sexuálním obtěžováním zabývají, zároveň říkají, že každé poplácání po zadku není možné takto definovat. Záleží na situaci. Jednoduše řečeno, jestliže je to druhému nepříjemné, je to obtěžování. Na psychiku ženy může mít někdy podobný dopad jako znásilnění. Odehraje-li se, když je útočník v mocenské pozici, může bezmoc způsobit oběti trauma.

„Jde o situaci, v níž si oběť neumí poradit, cítí se ponížená, jde o zásah do jejího osobního prostoru a soukromí. I komentáře, jak žena vypadá, jsou hodně osobní, protože sexualitu vnímáme jako svoji věc, do níž nepouštíme každého,“ vysvětluje Johanna Nejedlová, zakladatelka organizace Konsent, která se věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování.

Také podle policejní psycholožky Ludmily Čírtkové je řada podob sexuálního obtěžování spojená s mocí. „Kdo má moc, může ignorovat slušné chování a jít za hranice toho, co je korektní. Ale v jiných případech je naopak neseno nekompetencí v oblasti navazování vztahů, až ve smyslu pubertálního vzbuzování pozornosti,“ popsala Čírtková pro týdeník Respekt. Podle ní se obtěžování mohou dopustit lidé, kteří by se nikdy sexuálního násilí nedopustili.

„Pokud budeme v práci zvyklí, že mě kolega bude plácat po zadku a bude v tom mezi námi shoda, tak je to v pořádku. Ale pokud se stane společenskou normou, že mladší kolegyni může muž osahávat v kuchyňce proto, že je nová, a když řekne, že se jí to nelíbí, nezapadne do kolektivu, tak je to špatně,“ dodává advokátka Hrdá.

Muži ženy obtěžují, protože můžou

Sexuální obtěžování ve většině případů spočívá v uplatnění, zneužití a demonstraci moci nad druhým člověkem. Může jít například o ponížení nebo manipulaci druhého. Vyskytuje se proto prakticky v jakémkoliv prostředí a průzkumy napovídají, že je velmi časté.

„Je to forma zneužití moci, která souvisí jak s organizačně danými mocenskými nerovnostmi, tak zejména s nerovnostmi genderovými, tedy mezi muži a ženami. Tyto dva zdroje mocenských nerovností se pak často překrývají a posilují. Například ve vedoucích pozicích jsou častěji muži. Ve vztahu nadřízený a podřízený jde primárně o demonstraci mocenské nadvlády. Třeba přednášející je v mnohem vyšší pozici než studenti a může si dovolit házet vtípky, jak se studentky nehodí na matematiku nebo programování, jak jsou přihlouplé. To nám běžně sdělovali studenti během rozhovorů,“ popisuje Marta Vohlídalová ze Sociologického ústavu Akademie věd, která je spoluautorkou výzkumu o sexuálním obtěžování ve vysokoškolském prostředí z roku 2009.

Advokátka Lucie Hrdá zastupuje oběti sexuálního násilí. Podle ní souvisí sexuální obtěžování s postavením žen ve společnosti. „Žena je vnímaná jako něco, na co mají muži právo. Je to projev patriarchátu, protože žena byla vždy ve vlastnictví muže. Je sexuálním objektem a slouží k tomu, aby se na ni každý podíval,“ říká Hrdá. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Hlavními zásadami advokátní kanceláře jsou zejména neustálý boj za dodržování procesních práv klienta, respektování jeho zájmů, vysoká výkonnost a hledání všech možných cest k prosazení klientových práv a požadavků.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhqwe
e-mail: [email protected]