JUDr. Lucie Hrdá, advokát, člen UOČR

Lucie Hrdá
Hovoří anglicky a španělsky.

Vzhledem ke své praxi má zkušenosti s poskytováním právních služeb zejména ve sporných řízeních a zastupováním klientů před soudy a orgány státu. Řídí se zásadou, že každý klient a každý jeho problém je důležitý, a proto je třeba mu zajistit právní služby s plným nasazením.

Specializuje se na trestní právo, domácí násilí, stalking a rodinné právo. V trestním řízení zastupuje klienty v rámci obhajoby i jako zmocněnec poškozených. Má bohaté zkušenosti s obhajobou ve věci hospodářských trestných činů, dopravních nehod i násilné kriminality. V právu rodinném zastupuje rodiče ve věci nezletilých dětí i manžele při vypořádání SJM a rozvodech. Rozhovory s ní, články a úryvky z publikací můžete najít v rubrice Blog.

Je členem Unie obhájců ČR a národním tutorem vzdělávacího programu Rady Evropy pro právní profesionály HELP. V roce 2020 se stala laureátkou Ceny Františky Plamínkové. Je také spoluzakladatelkou Bez trestu, z.s., organizace usilující o to, aby se veřejnost dozvěděla o tom, jak se (ne)trestá v České republice sexualizované a domácí násilí, chce zlepšit vzdělávání soudců ve věcech viktimologie a psychologie, a také se zasazuje o vznik funkční databáze všech trestních rozsudků. www.beztrestu.cz

Lucie Hrdá absolvovala v letech 1999 - 2004 Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni. V roce 2009 složila státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě ZČU, obor trestní právo, obhájila rigorózní práci na téma „Domácí násilí - jeho trestněprávní a trestněpolitické souvislosti“ a získala titul JUDr.

Praxe
 • od ledna 2018 - AK Hrdá, s.r.o.
 • od prosince 2009 do ledna 2018 Advokátní kancelář JUDr. Lucie Hrdé
 • od května 2012 do července 2014 - externí spolupráce s Advokátní kanceláří Bělina & Partners, s.r.o. jako odborník na trestní právo
 • od dubna 2011 do května 2012 - spolupráce s Advokátní kanceláří Kříž a Bělina, s.r.o., jako advokát - odborník na trestní a rodinné právo
 • od ledna 2008 do prosince 2009 - advokát se specializací na trestní a rodinné právo, Advokátní kancelář Felix a spol., s.r.o.
 • od června 2004 do prosince 2007 - advokátní koncipient, Advokátní kancelář Felix a spol., s.r.o.
 • 2004 - 2016 - dobrovolná odborná právní poradkyně poradny Bílého kruhu bezpečí

 

Publikační a přednášková činnost
 • národní tutor vzdělávacího programu pro právní profesionály Rady Evropy HELP
 • školení pro trestní soudce a státní zástupce na půdě Justiční akademie ČR na téma Domácí násilí a oběti trestné činnosti z pohledu advokáta a na téma Zvlášť zranitelné oběti v trestním řízení z pohledu specializovaného advokáta
 • školení pro rodinné soudce a na půdě Justiční akademie ČR na téma Zranitelné oběti trestných činů v opatrovnických řízeních
 • školení pro advokáty a koncipienty na půdě České advokátní komory v Praze i Brně na téma Domácí násilí a zastupování obětí trestné činnosti
 • školení pro lékaře, studenty medicíny, sociální pracovníky a neziskové organizace pomáhající obětem trestné činnosti
 • osvětové články pro laickou veřejnost o domácím násilí a dopadech trestné činnosti na oběti na různých internetových serverech
 • seriál o právech obětí trestné činnosti pro www.heroine.cz
 • internetová právní poradna k dotazům čtenářů tématicky zaměřeného rodinného serveru
 • spolupráce na knize Martiny Venglářové a Petra Eisnera Sexualita osob s postižením a znevýhodněním
 • spolupráce na článcích o dopadech nového občanského zákoníku s časopisem Domov
 • funkce "ombudsmana deníku Blesk" pro domácí násilí a rodinné právo
 • publikační činnost v magazínu Heroine.cz
 • autorka příspěvku Rozumějí soudy obětem násilných trestných činů? ve velkém sborníku - feministické revize právního stystému ČR pod názvem Mužské právo - jsou právní pravidla neutrální?
Lucie Hrdá

Specializujeme se na trestní právo a právo rodinné, včetně řešení problému domácího násilí, stalkingu a zastupování obětí trestné činnosti.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhqwe
e-mail: [email protected]